ΒΟΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΒΟΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28/8/2015

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
Α.Φ.Μ.:997993890
Γ.Ε.ΜΗ.:043355606000
Μ.Α.Ε.:68578/62/Β/09/100
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση:ΒΑΚΧΟΥ 30-Τ.Κ. 54629
Τηλέφωνο:2310533680